Záruční podmínky korkové podlahy

 

Na zakoupený podlahový/obkladový korek poskytujeme záruku 24 měsíců od data zakoupení

Záruční doba se týká všech závad, které vzniknou v důsledku vady materiálu, nebo chybou výroby, netýká se však mechanického poškození. Vzhledové a zjevné vady materiálu nutno reklamovat před položení. Odstínové rozdíly a rozdíly ve struktuře povrchu jsou součástí přírodního korku. U některých podlahových korků, zejména typu sandwich, může být součástí vzoru (sukovitost) tj. větší pórovitost povrchu.  

Podmínkou uznání záruky je odborně provedená pokládka. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným položením, zejména pak pokládkou na nevhodný podklad.

Reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného u firmy Koberce J. Doležal postupovat následujícím způsobem:

  1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, písemně, či osobně
    • na pobočce Koberce J. Doležal Lučice, Lučice 50, 582 35 Lučice, tel.: 721 545 849, v pracovní dny od 8:00 do 16:30.
  2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu a do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu

Dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii) a záruční list(pokud byl přiložen).

Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou)

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu „O ochraně spotřebitele“ v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zbo­ží,

  • Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis
  • Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu
  • Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.